چهار شنبه, 29 اردیبهشت,1400 - پنجشنبه, 30 اردیبهشت,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کورد سقز

سقز ، میدان مادر
3,100,000 ریال
تا 10% تخفیف

2,800,000 ریال

موقعیت کورد روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 10% تخفیف 3,100,000 ریال 2,800,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 2 نفر
تا 4% تخفیف 4,350,000 ریال 4,200,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
تا 4% تخفیف 4,350,000 ریال 4,200,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 5% تخفیف 5,670,000 ریال 5,400,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 6% تخفیف 6,990,000 ریال 6,600,000 ریال