پنجشنبه, 01 اسفند,1398 - جمعه, 02 اسفند,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل سنتی خانه کشیش اصفهان

اصفهان

موقعیت خانه کشیش روی نقشه
هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,890,000 ریال
اصفهان - ابتدای بلوار آئینه خانه - روبروی سی و سه پل - کدپستی: 73998-81636
شروع قیمت 2,070,000 ریال
اصفهان-چهار باغ عباسی-ابتدای خیابان عباس آباد
شروع قیمت 3,010,000 ریال
اصفهان، خیابان شهید مطهری، هتل اصفهان