دوشنبه, 08 خرداد,1402 - سه شنبه, 09 خرداد,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 8% تخفیف 7,000,000 ریال 6,500,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 18% تخفیف 11,000,000 ریال 9,100,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 2% تخفیف 11,000,000 ریال 10,850,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 3% تخفیف 14,300,000 ریال 14,000,000 ریال

موقعیت دالاهو روی نقشه
ایلام، خیابان فردوسی، نبش خیابان واسطی